سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 721


راهنما
دعوت دوستان

سوال 721 | ۰۳ آذر ۰۱

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ثبت نشده
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


To my amazement, he was able to ـــــــــــ the whole poem from memory.

پاسخ

  

3

 گزینه (3)
باعث تعجب من بود که او می توانست کل شعر را از حفظ بخواند.
1) بازیافت کردن
2) نپذیرفتن
3) از حفظ خواندن
4) نابود کردن

برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 1 با 0:0:43
8 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 2 با 0:0:52
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 3 با 0:0:53
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه