سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما

سوال 2 | ۱۶ آذر ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


2- برای علامت سوال چه کلمه ای مناسب است؟

پاسخ

  

can

گزینه صحیح:
can: قوطی

برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر اول (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر دوم (با 0:0:45)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر سوم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر چهارم (با 0:0:46)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر پنجم (با 0:0:49)
1 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45

ارسال دیدگاه