سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 3 | ۱۷ آذر ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


برای علامت سوال چه کلمه ای مناسب است؟

پاسخ

  

bag

 گزینه صحیح:
bag: کیسه

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:33)
21 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر دوم (با 0:0:45)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر سوم (با 0:0:45)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر چهارم (با 0:0:46)
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر پنجم (با 0:0:52)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه