سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما

سوال 8 | ۲۲ آذر ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره مربوطه به کلمه «pillowcase» می باشد؟

پاسخ

  

4

جواب صحیح: شماره 4

برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر اول (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر دوم (با 0:0:46)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر سوم (با 0:0:48)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر چهارم (با 0:0:49)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر پنجم (با 0:0:52)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:52
لاله لایقی  لاله لایقی
1 ماه پیش
0 0

ممنونم به خاطر سرگرمی جذابتون

تیم پشتیبانی پرگاس

ممنون از شما لاله عزیز

ارسال دیدگاه