سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما

سوال 7 | ۲۱ آذر ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره مربوطه به کلمه «box spring» می باشد؟

پاسخ

  

24

جواب صحیح: شماره 24

برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر اول (با 0:0:41)
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر دوم (با 0:0:43)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر سوم (با 0:0:44)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر چهارم (با 0:0:46)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر پنجم (با 0:0:46)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46

ارسال دیدگاه