سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما

سوال 12 | ۲۶ آذر ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره مربوطه به کلمه «placemat» می باشد؟

پاسخ

  

35

جواب صحیح: شماره 35

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:10)
13 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر دوم (با 0:0:46)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر سوم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر چهارم (با 0:0:52)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44

ارسال دیدگاه