سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 13 | ۲۷ آذر ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


A large humped back animal and with a long neck that lives in the deserts of Africa and Asia.  

پاسخ

  

camel

یک حیوان بزرگ کوهان دار و با گردنی دراز که در صحراهای آفریقا و آسیا زندگی میکند. ۱) پاندا ۲) شتر ۳) موش ۴) گوسفند

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:18)
21 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر دوم (با 0:0:40)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر سوم (با 0:0:43)
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر چهارم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر پنجم (با 0:0:45)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44

ارسال دیدگاه