سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 20 | ۰۴ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


A plan that lists all the work that you have to do and when you must do each thing.  

پاسخ

  

schedule

برنامه ای که فهرست تمام کارهایی که باید انجام دهید و زمان انجام هر کدام در آن آمده است.
برنامه کاری: schedule

برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر اول (با 0:0:42)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر دوم (با 0:0:43)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر سوم (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر چهارم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهفرزاد ستوده رودی

فرزاد ستوده رودی

نفر پنجم (با 0:1:37)
2 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه