سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 21 | ۰۵ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


The way in which the level of your voice changes in order to add meaning to what you are saying.  

پاسخ

  

intonation

برنامه ای که فهرست تمام کارهایی که باید انجام دهید و زمان انجام هر کدام در آن آمده است.
لحن صدا، آهنگ صدا: intonation

برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر اول (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر دوم (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر سوم (با 0:0:50)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر چهارم (با 0:0:55)
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر پنجم (با 0:0:56)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه