سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 23 | ۰۷ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


The average length of time that someone will live or that something will continue to work.

پاسخ

  

lifespan

پاسخ:
Lifespan: طول عمر

برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر اول (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر دوم (با 0:0:49)
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر سوم (با 0:0:52)
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر چهارم (با 0:0:55)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:48
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر پنجم (با 0:0:55)
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44

ارسال دیدگاه