سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 22 | ۰۶ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


A very intelligent sea animal like a fish with a long grey pointed nose.

پاسخ

  

dolphin

پاسخ:
Dolphin: دلفین

برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر اول (با 0:0:41)
2 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر دوم (با 0:0:42)
2 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر سوم (با 0:0:44)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر چهارم (با 0:0:45)
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر پنجم (با 0:0:48)
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46

ارسال دیدگاه