سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 26 | ۱۰ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


A wild animal that looks like a large dog and lives and hunts in groups.

پاسخ

  

wolf

پاسخ:
Wolf: گرگ

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:14)
21 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:42)
14 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر سوم (با 0:0:42)
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر چهارم (با 0:0:45)
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر پنجم (با 0:0:53)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه