سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما

سوال 30 | ۱۴ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


The condition of the atmosphere at a particular place and time, such as the temperature, and if there is wind, rain, sun, etc.

پاسخ

  

weather

جواب صحیح:     weather: آب و هوا

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:12)
13 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر دوم (با 0:0:40)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر سوم (با 0:0:44)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر چهارم (با 0:0:51)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
مریم رضائی  مریم رضائی
2 هفته پیش
0 0

سلام برای من میزر زمان مسابقهاز 15:00 تا15:01 می باشد؛ تا وقتی که زمان مسابقه تموم شد و سوال برام نیومد

تیم پشتیبانی پرگاس

مریم عزیز، احتمالا شما بعد از 15 و یک دقیقه وارد مسابقه شدی!

ارسال دیدگاه