سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 36 | ۲۰ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


The phone company is going to improve signal strength within buildings. The opposite of “strength” is ...
 

پاسخ

  

Weakness

شرکت تلفن قصد دارد قدرت سیگنال داخل ساختمان ها را بهبود ببخشد.
متضاد «Strength» قدرت، توان«Weakness» ضعف  است.

برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر اول (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر دوم (با 0:0:49)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر سوم (با 0:0:49)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر چهارم (با 0:0:55)
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه