سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما

سوال 38 | ۲۲ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


.Liked by a lot of people

پاسخ

  

popular

popular: معروف، مردمی

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:17)
13 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر دوم (با 0:0:23)
2 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر سوم (با 0:0:43)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر چهارم (با 0:0:44)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر پنجم (با 0:0:47)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:47

ارسال دیدگاه