سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 42 | ۲۶ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


An official meeting with someone who asks you questions.

پاسخ

  

interview

interview: مصاحبه

برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر اول (با 0:0:39)
1 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر دوم (با 0:0:46)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر سوم (با 0:0:47)
8 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر چهارم (با 0:0:48)
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر پنجم (با 0:0:50)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:50

ارسال دیدگاه