سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 43 | ۲۷ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


The organ in your chest which pumps blood through your body.

پاسخ

  

heart

heart: قلب
عضوی در سینه شما که خون را در بدنتان پمپاژ می کند.

برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر اول (با 0:0:9)
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:10)
27 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر سوم (با 0:0:14)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر چهارم (با 0:0:41)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر پنجم (با 0:0:43)
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه