سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 47 | ۰۱ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


To get things from different places and bring them together.

پاسخ

  

collect

collect: گردآوری کردن، جمع آوری کردن
گردآوری کردن اشیا از مکان های مختلف و قرار دادن آنها در کنار یکدیگر.

برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر اول (با 0:0:45)
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر دوم (با 0:0:51)
2 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه