سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 48 | ۰۲ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


To move something while holding and supporting it.

پاسخ

  

carry

carry: حمل کردن
حرکت دادن چیزی در حالی که آن را نگه داشته و از آن پشتیبانی می کنید.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:13)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر دوم (با 0:0:44)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر سوم (با 0:0:46)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر چهارم (با 0:0:47)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46

ارسال دیدگاه