سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 44 | ۲۸ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:22

میانگین زمان پاسخ دهی


1-شماره تصویر مربوط به "towel rack" را بنویسید؟

پاسخ

  

21برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر اول (با 0:0:7)
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهشید افشار

مهشید افشار

نفر دوم (با 0:0:9)
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهشهرزاد شیخ الاسلامی

شهرزاد شیخ الاسلامی

نفر سوم (با 0:0:9)
1 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبهنوش کوهزاد

بهنوش کوهزاد

نفر چهارم (با 0:0:13)
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار دروکی

نگار دروکی

نفر پنجم (با 0:0:21)
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه