سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 50 | ۰۴ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

16

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:14

میانگین زمان پاسخ دهی


تصویر مرتبط با «brush my hair» کدام است؟ شماره تصویر را وارد کنید.

پاسخ

  

8



برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:5
35 بار نفر اول
90 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

نفر 2 با 0:0:5
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگین خوردستان

نگین خوردستان

نفر 3 با 0:0:6
1 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 4 با 0:0:7
1 بار نفر اول
73 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعلیرضا یاوری

علیرضا یاوری

نفر 5 با 0:0:7
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم افشاریان

مریم افشاریان

نفر 6 با 0:0:7
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمتینا ممرآبادی

متینا ممرآبادی

نفر 7 با 0:0:8
4 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 8 با 0:0:8
4 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 9 با 0:0:11
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرشته سادات اشرف موسوی

فرشته سادات اشرف موسوی

نفر 10 با 0:0:12
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمهرشاد مهدی زاده

مهرشاد مهدی زاده

نفر 11 با 0:0:12
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 12 با 0:0:13
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهامیررضا بهرام پوركریق

امیررضا بهرام پوركریق

نفر 13 با 0:0:14
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیدا اسكندری

آیدا اسكندری

نفر 14 با 0:0:17
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار جوان بخت

نگار جوان بخت

نفر 15 با 0:0:21
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه کلاته میمری

مهدیه کلاته میمری

نفر 16 با 0:0:28
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
سونیا مهرور  سونیا مهرور
پاسخ
3 ماه پیش
0 2

سلام ببخشید 9 میشه زیرا 8 هم brush my hair میشود

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، در جواب تشریحی هر شکل توضیح داده شده.

ارسال دیدگاه