سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 49 | ۰۳ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

16

تعداد نادرست

0:0:25

میانگین زمان پاسخ دهی


1-شماره تصویر مربوط به "carpet sweeper" را بنویسید؟

پاسخ

  

4برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر اول (با 0:0:6)
8 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا جعفریان

پریا جعفریان

نفر دوم (با 0:0:6)
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر سوم (با 0:0:9)
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر چهارم (با 0:0:9)
5 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار دروکی

نگار دروکی

نفر پنجم (با 0:0:11)
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه