سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 52 | ۰۶ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

54

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


شماره مرتبط با «recycle» در تصویر مقابل کدام است، آن را در قسمت پاسخ وارد کنید.

پاسخ

  

9برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:6)
26 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:7)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزینب طاهری

زینب طاهری

نفر سوم (با 0:0:9)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر چهارم (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر پنجم (با 0:0:43)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه