سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 51 | ۰۵ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

47

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


شماره مرتبط با «toxic waste» در تصویر مقابل کدام است، آن را در قسمت پاسخ وارد کنید.

پاسخ

  

15برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر اول (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر دوم (با 0:0:46)
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر سوم (با 0:0:46)
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه