سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 62 | ۱۶ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


Relating to medicine and the treatment of disease or injury.

پاسخ

  

medical

medical: پزشکی

برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر اول (با 0:0:41)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر دوم (با 0:0:43)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر سوم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر چهارم (با 0:0:45)
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر پنجم (با 0:0:45)
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45

ارسال دیدگاه