سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 63 | ۱۷ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


Not having any mistakes, faults, or damage

پاسخ

  

perfect

perfect: کامل و بی نقص

برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر اول (با 0:0:39)
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر دوم (با 0:0:47)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر سوم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر چهارم (با 0:0:52)
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر پنجم (با 0:0:52)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44

ارسال دیدگاه