سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 64 | ۱۸ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


A substance that is not a solid or a gas, for example water or milk.
 

پاسخ

  

liquid

 ماده ای که جامد یا گاز نمی باشد، برای مثال آب یا شیر.
مایع

برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 1 با 0:0:13
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:16
19 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 3 با 0:0:46
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 4 با 0:0:46
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر 5 با 0:0:47
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 6 با 0:0:49
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 7 با 0:0:49
2 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 8 با 0:0:50
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 9 با 0:0:52
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه