سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 68 | ۲۲ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:42

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر روبرو به معنی «biology» اشاره دارد؟

پاسخ

  

10برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:5)
14 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:6)
22 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر سوم (با 0:0:39)
2 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر چهارم (با 0:0:42)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر پنجم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44

ارسال دیدگاه