سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 68 | ۲۲ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:42

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر روبرو به معنی «biology» اشاره دارد؟

پاسخ

  

10برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:5
39 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:6
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 3 با 0:0:39
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر 4 با 0:0:42
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 5 با 0:0:44
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 6 با 0:0:46
1 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 7 با 0:0:46
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 8 با 0:0:48
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 9 با 0:0:57
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه