سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 69 | ۲۳ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر روبرو به معنی «mason» اشاره دارد؟

پاسخ

  

10برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:7
28 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:7
47 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 3 با 0:0:24
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 4 با 0:0:40
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 5 با 0:0:44
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 6 با 0:0:47
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44

ارسال دیدگاه