سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 69 | ۲۳ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر روبرو به معنی «mason» اشاره دارد؟

پاسخ

  

10برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:7)
14 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:7)
21 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر سوم (با 0:0:24)
8 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر چهارم (با 0:0:40)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر پنجم (با 0:0:44)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44

ارسال دیدگاه