سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 74 | ۲۸ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:42

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر، مربوط به «scissors» می باشد؟

پاسخ

  

30برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر اول (با 0:0:6)
8 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر دوم (با 0:0:44)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر سوم (با 0:0:45)
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر چهارم (با 0:0:47)
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر پنجم (با 0:0:47)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45

ارسال دیدگاه