سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 74 | ۲۸ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:42

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر، مربوط به «scissors» می باشد؟

پاسخ

  

30برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 1 با 0:0:6
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 2 با 0:0:44
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 3 با 0:0:45
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 4 با 0:0:47
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 5 با 0:0:47
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 6 با 0:0:49
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 7 با 0:0:51
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 8 با 0:0:52
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 9 با 0:0:52
1 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 10 با 0:0:56
2 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه