سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 73 | ۲۷ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر، مربوط به «nipple» می باشد؟

پاسخ

  

4برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:13)
14 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر دوم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر سوم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر چهارم (با 0:0:53)
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر پنجم (با 0:0:54)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه