سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 77 | ۰۱ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

46

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


The organ of the body in the head that controls functions, movements, sensations, and thoughts.
 

پاسخ

  

brain

عضوی از بدن که در سر قرار دارد و عملکردها، حرکات، احساسات و افکار را کنترل می کند.
مغز

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:13)
20 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:17)
13 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر سوم (با 0:0:49)
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر چهارم (با 0:0:51)
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر پنجم (با 0:0:57)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه