سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 78 | ۰۲ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

53

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


Any one of the very small parts that together form all living things.
 

پاسخ

  

cell

 هر یک از قسمتهای خیلی کوچک که در کنار یکدیگر همه موجودات زنده را شکل می دهند.
سلول

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:19)
26 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر دوم (با 0:0:48)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر سوم (با 0:0:48)
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر چهارم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر پنجم (با 0:0:49)
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45

ارسال دیدگاه