سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 85 | ۰۹ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:29

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام حرف برای جای خالی مناسب است؟            «  Sup_ose : فرض کردن، حدس زدن»

پاسخ

  

p

Suppose

برنده مسابقهیكتا غفوری علوی

یكتا غفوری علوی

نفر اول (با 0:0:6)
5 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

نفر دوم (با 0:0:18)
8 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر سوم (با 0:0:24)
6 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر چهارم (با 0:0:29)
27 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهصبا سلیم پور

صبا سلیم پور

نفر پنجم (با 0:0:31)
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه