سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 87 | ۱۱ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر مربوط به «push-up» می باشد؟

پاسخ

  

29برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:15)
26 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر دوم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر سوم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر چهارم (با 0:0:48)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر پنجم (با 0:0:51)
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه