سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 86 | ۱۰ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر مربوط به «throw» می باشد؟

پاسخ

  

3

پرتاب کردن و انداختن

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:4)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر دوم (با 0:0:5)
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر سوم (با 0:0:40)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر چهارم (با 0:0:47)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر پنجم (با 0:0:48)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه