سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 89 | ۱۳ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر مربوط به «nozzle» می باشد؟

پاسخ

  

11

دهانک، سر لوله آب

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:5)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر دوم (با 0:0:39)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر سوم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر چهارم (با 0:0:52)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:48
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر پنجم (با 0:0:56)
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45

ارسال دیدگاه