سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 90 | ۱۴ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر مربوط به «wavy» می باشد؟

پاسخ

  

28

موج دار، پرتلاطم و مواج

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:19)
7 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر دوم (با 0:0:42)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر سوم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر چهارم (با 0:0:45)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر پنجم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه