سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 96 | ۲۰ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر مربوط به «deli» است؟

پاسخ

  

17

اغذیه فروشی

برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر اول (با 0:0:41)
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر دوم (با 0:0:43)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر سوم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر چهارم (با 0:0:50)
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر پنجم (با 0:0:51)
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45

ارسال دیدگاه