سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 95 | ۱۹ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر مربوط به «day-care center» است؟

پاسخ

  

9

مرکز مراقبت روزانه

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:13)
26 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر دوم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر سوم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر چهارم (با 0:0:48)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهپوریا کرمی

پوریا کرمی

نفر پنجم (با 0:0:51)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:24

ارسال دیدگاه