اعداد صحیح

سوالات رفع اشکال


1- برد تابع  با شرط  برابر کدام است؟

ریاضی
دهم متوسطه
۲۲:۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
2- کدام مجموعه تُهی نیست؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۲۳:۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷