اعداد صحیح

سوالات رفع اشکال


1- برد تابع  با شرط  برابر کدام است؟

ریاضی
دهم متوسطه
۲۲:۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
2- کدام مجموعه تُهی نیست؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۲۳:۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
3- صورت و مخرج کسری عددهای صحیح منفی هستند. صورت یک واحد از مخرج بیش‌تر است. کدام حکم درست است؟
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۱:۱۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
4- اگر باشد، بیش‌ترین مقداری که    می‌تواند باشد چقدر است؟
   
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۱:۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
5- حاصل عبارت  کدام است؟
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۲:۴۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
6- در دنباله‌ی روبه رو رابطه‌ی زیر برقرار است:                  
عدد سوم برابر است با اختلاف عدد دوم و اول و برای هر عدد این قاعده وجود دارد: عدد قبلی منهای عدد قبل‌تر! در این صورت حاصل جمع هزار و سیصد و نود و پنج عدد اولِ این دنباله، کدام می‌شود؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۴۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵
7-  دانش آموزان یک کلاس در تیم فوتبال و دانش آموزان در تیم والیبال و بقیه عضو تیم شطرنج هستند. چه کسری از دانش آموزان در تیم شطرنج هستند؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
8- در مسابقات فوتبال اگر تیمی 7 گل زده باشد و 10 گل خورده باشد، تفاضل گل آن می‌شود  یعنی گل‌های زده منهای گل‌های خورده. در یک تورنمنت هشت تیم شرکت کرده‌اند. پس از چند بازی، تفاضل گل 7 تیم عبارت است از: ، در این صورت تفاضل گل تیم هشتم کدام است؟  
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۴۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
9-   اختلاف دو عدد صحیح 13 است. اگر به عدد اول 7- را بیفزاییم و از دومین عدد 9 واحد کم کنیم اختلاف چقــدر خواهد شد؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
10- حاصل عبارت P کدام است؟       
                                      
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
11-

سلام ، عصر بخیر .

چه طوری باید عدد گویا مساوی رو بدست آورد ؟ 

مگه نمی تونیم ۰.۱۸ رو به کسر هجده صدم تبدیل کنیم ؟؟؟ 

ریاضی
هشتم متوسطه
۱۶:۵۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
12- دو کسر بین  کدام است؟

ریاضی
هشتم متوسطه
۲۲:۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
13- لطفا فرمول و نحوه حل این سوالو بهم بگید
ریاضی
هشتم متوسطه
۰۹:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
14-

روش حلش چیه ؟ 

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
15-   حاصل عبارت  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۳۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
16- دو تاس داریم که روی وجه‌های هر کدام اعداد 1- ، 2، 3-، 4، 5- و 6 نوشته شده است. هر دو تاس را پرتاب می‌کنیم و عددهای روی آنها را با هم جمع می‌کنیم. کدام گزینه نمی‌تواند حاصل جمع به دست آمده باشد؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۳۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
17- حاصل کسر  برابر است با: 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۴۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
18- حاصل عبارت زیر کدام گزینه است؟
                                                   

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
19- حاصل عبارت مقابل کدام است؟

  
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
20-

سوال 122 رو لطفا پاسخ گوباشید مچکرم

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
21-

121رو لطفا پاسخ گو باشید 

3پاس

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۳۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
22-

۱۳۵۸امین نماد اعشار کسر ۱۲ هفتم کدارم رقم است؟

ریاضی
نهم متوسطه
۱۶:۳۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
23- حاصل کدام عبارت با بقیه متفاوت است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
24- در شکل زیر، فاصله مرکز دو دایره از یکدیگر چند واحد است؟  

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۵۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
25- حاصل عبارت مقابل کدام است؟      

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۵۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
26- دمای هوای تبریز 10 درجه زیر صفر است و دمای هوای کرمان 30+ درجه است. هوای تبریز چقدر از میانگین هوای دو شهر تبریز , کرمان سردتر است؟ میانگین دمای دو شهر تهران و کرمان به صورت بدست می‌آید.

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۵۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
27- حاصل عبارت زیر کدام گزینه است؟
                                                    
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۵۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲