جناس ناقص

سوالات رفع اشکال


1- آرایه های درج شده در برابر همه ی گزینه ها درست است، به جز ............. .
ادبیات و زبان فارسی
دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
۲۳:۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹