ریاضی دهم

سوالات رفع اشکال


1- با حروف کلمۀ ، چند رمز عبور 4 حرفی می‌توان ساخت؟  
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۴:۴۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
2- حاصل عبارات زیر را بیابید.
 
 
 
ریاضی
نهم متوسطه
۱۷:۵۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
3- لطفا این سوال از فصل اول صفحه31 رو توضیح بدین
ریاضی
نهم متوسطه
۱۳:۵۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
4-

جواب این سوال رو میخواستم

ریاضی
هشتم متوسطه
۲۱:۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
5- در دنباله‌ی حسابی ، مجموع چهار جمله‌ی چهارم چه قدر از مجموع چهار جمله‌ی دوم بیشتر است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۵:۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
6- اگر، و مثبت و مجموعه جواب نامعادله ی برابر باشد، کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه , یازدهم متوسطه
۰۱:۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
7- حاصل برابر کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۲۲:۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
8- نمودار تابع در شکل مقابل رسم شده است. نمودار تابع  کدام گزینه است؟


ریاضی
دوازدهم متوسطه
۲۲:۵۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸