ریاضی عمومی یک

سوالات رفع اشکال


1-
فضاهای متریک با طعم توپولوژی
کارشناسی
۱۹:۵۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
2-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۲۱:۵۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
3-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۲۱:۵۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
4- حاصل حد کدام است؟

ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۲۲:۳۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
5- تبدیل نمایش قطبی اعداد مختلط به نمایش استاندارد اعداد مختلط چطور است؟؟
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۰۱:۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
6- معادله
Z^4-8iZ^2-25=0
را در دستگاه اعداد مختلط حل کنید.
(اونجایی که میخوایم به فرم قطبی در بیاریم معادله رو زاویه ش رو چی باید بنویسم؟)
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۸:۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷
7-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۶:۰۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
8-

سوال ۴ و تشویقی به چه صورت حل میشه؟

ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۶:۰۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
9-

راه حل تشریحی آن چیست؟؟

ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۶:۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
10-

جواب این سوال چی میشه؟

ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۷:۵۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
11-

لطفاً سوال 4و6رو توضیح بدید

ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۲۱:۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
12-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۲۳:۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
13- فرض کنیم عددی باشد که در معادلات و نیز صدق می کند در این صورت:
 
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۴:۳۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
14- سلام خسته نباشید..این سوال که از راه حد دنباله ها حل میشه رو من نفهمیدم..چطور است.؟؟
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۸:۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
15-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۲۰:۵۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
16-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۰:۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
17-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۷:۳۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
18- سلام برای حلش باید چطور از قضیه بولتزانو استفاده کرد؟؟
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۹:۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
19- ؟؟
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۹:۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
20- لطفا. جواب این سوال چیست
همسایگی محزوف در نقطه x=3
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۲۱:۵۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
21-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۳:۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
22- سلام. خسته نباشید. لطف میکنید بررسی کنید جواب این سوال صحیح است یا خیر؟
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۶:۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
23-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۲۰:۵۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
24- برای این سوال میشه از همنهشتی دو مثلث که عمود منصف pاون ها رو جدا کرده استفاده کرد و یه رابطه ای میان qوpپیداکرد؟؟چطور؟؟
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۰۹:۵۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
25-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۲:۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
26- سلام
برای اثبات این مسئله ما هر cis رو در مقدار اندیس z اون ضرب میکنیم به جز جمله آخر
چرا؟
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۰:۵۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
27-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۲۰:۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
28-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۲۲:۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
29-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۴:۴۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
30- سلام من این سوال رو قبلا کرده بودم..ولی قانع نشدم...!؟؟من اون راه حلی که گفتید رورفتم اما ...
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۵:۴۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
31-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۸:۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
32-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۱:۳۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
33-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۱۹:۴۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
34-
ریاضی عمومی یک
کارشناسی
۲۱:۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲