فارسی

سوالات رفع اشکال


1- آرایه های روبه روی کدام بیت، «تماماً» درست است؟
 
ادبیات و زبان فارسی
دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
۱۵:۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
2- در عبارت زیر چند «وابسته وابسته» به کار رفته است؟
«ابتدا درِ خانه، سبز روشن بود، امّا او آن را قهوه ای سوخته کرد. من خوب به خاطر دارم که خواهر کوچک او از این کارش، بسیار ناراحت شد و با یک قطعه چوب به آن درِ قهوه ای بزرگ ضربه می زد.»
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
3- سلام خسته نباشید .
لطفا هسته و وابسته توضیح بدید
فارسی
هشتم متوسطه
۱۰:۴۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
4-

توضیح.    فعل مفعول فاعل

و 

چجوری بفهمیم یک متن از چند جمله درست شده است

 

 

 

فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
5-

سلام لطفا گروه اسمی رو توضیح بدین برام ممنون????

فارسی
هشتم متوسطه
۱۹:۵۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
6-
فارسی
هفتم متوسطه
۱۷:۲۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
7- در کدام گزینه، هسته ی گروه اسمی، به درستی مشخّص شده است؟
فارسی
نهم متوسطه
۱۴:۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
8- با توجه به بیت زیر ،کدام گزینه، نادرست است؟
« همی خواهم از کردگار جهان / شناسنده آشکار ونهان
که باشد زهر بد، نگهدارتان / همه نیک نامی بود یارتان
 
فارسی
نهم متوسطه
۱۴:۴۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
9- در کدام گزینه، آرایه تشبیه دیده نمی شود؟ 
فارسی
نهم متوسطه
۲۳:۳۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵