نکره

سوالات رفع اشکال


1- این تست جوابشوگزینه۳انتخاب کرده چون عقده نکره است ولی گزینه۲هم ک اشتباه داره:وکارم رابرایم آسان کن نه کاررا!میشه توضیح بدین
عربی
دهم متوسطه
۱۲:۵۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲