کتاب دکتر میرزاوزیری

درسنامه ها


درس : منطق، ضامن استدلال
پایه : کارشناسی
کد : 161
درس : شمردنی ها را بشمار!
پایه : کارشناسی
کد : 172
درس : المپیاد ریاضی دانش آموزی
پایه : نهم متوسطه، دهم متوسطه، یازدهم متوسطه
کد : 413
درس : المپیاد ریاضی دانش آموزی
پایه : نهم متوسطه، دهم متوسطه، یازدهم متوسطه
کد : 415