سرنوشت پدرم

مشخصات:

  کد : 423

  درس: فروشگاه کتاب

  پایه تحصیلی: هفتم متوسطه، هشتم متوسطه، نهم متوسطه، دهم متوسطه، یازدهم متوسطه، دوازدهم متوسطه

  نوع درسنامه: فصلی

  مبلغ: 18,000 تومان

  تاریخ انتشار: ۲۳:۴۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

توضیحات:

دانلود کتاب سرنوشت پدرم

آنها از شیشه استوانه، بیرون را نگاه می کردند و وقتی به مقصد رسیدند
باداب گفت: این همون تاکسیه که من همیشه می گفتم باید برای اینجا بذارن.
من چرا اینجوری حرف میزنم مامان؟
نمیدونم. منم دچار همین مشکل شدم! انگار هرچی یاد گرفته بودیم یهو پرید.
ولی نان نانوا هیچ وقت به این زودی اثر خودشو از دست نمی داد. حتما اشتباه از خود ما بوده.
هر سه نفر از پایین آمدن استوانه به شدت ناراحت بودند. این واقعا غیر مترقبه بود. بادا با خود فکر کرد: کجای این اتفاق جالبه؟ نانوا گفته بود که اتفاق جالب برای من رخ میده. منظورش همین بود؟ چقد بده که افکار پایینی آدمو خاکی میکنه. ولی خب، اینجا هم مهمه. اما دلم برای دهکده خیلی تنگ شده.

مجید میرزاوزیری


ارسال دیدگاه