لیست سوالات رفع اشکال آنلاین

پایه
درس
1- سلام
برای اثبات این مسئله ما هر cis رو در مقدار اندیس z اون ضرب میکنیم به جز جمله آخر
چرا؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۹:۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
2-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۳:۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
3-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
4-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۰:۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
5-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۲:۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
6- سلام
این سوال تا قسمتی که حل کردم درسته؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۰۹:۵۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
7- برای این سوال میشه از همنهشتی دو مثلث که عمود منصف pاون ها رو جدا کرده استفاده کرد و یه رابطه ای میان qوpپیداکرد؟؟چطور؟؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۰۹:۵۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
8- نمودار تابع در شکل مقابل رسم شده است. نمودار تابع  کدام گزینه است؟


درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۲:۵۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
9-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۰:۵۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
10- سلام. خسته نباشید. لطف میکنید بررسی کنید جواب این سوال صحیح است یا خیر؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۶:۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
11-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۳:۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
12-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۱:۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
13- ??
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۳:۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
14-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۹:۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
15- ؟؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۹:۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
16- حد زیر را در صورت وجود محاسبه نمایید.


درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۷:۵۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
17-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۷:۳۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
18-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۰:۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
19- سلام. خسته نباشید. لطف میکنید بررسی کنید ببینید پاسخ من به این سوال صحیح است یا خیر؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۰:۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
20- فرض کنیم عددی باشد که در معادلات و نیز صدق می کند در این صورت:
 
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۴:۳۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴