سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 71 | ۱۷ فروردین ۹۹

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تناوب و تانژانت
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


شکل روبه رو قسمتی از نمودار تابع است.مقدار مثبت  کدام است؟

پاسخ

  

2

با کمی دقت معلوم می شود که نمودار تابع در بازه در سه دوره تناوب رسم شده است. پس طول بازه سه برابر دوره تناوب اصلی تابع است. بنابراین:

 
 
 
 
 
 
از طرفی نقطه روی نمودار تابع قرار دارد. پس و از آن جا. در نتیجه یا که فقط مقدارمقدار مثبت است و در گزینه ها آمده است.

برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر اول (با 0:0:10)
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:32)
63 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر سوم (با 0:0:38)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر چهارم (با 0:0:39)
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر پنجم (با 0:0:40)
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه