سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 71


راهنما
دعوت دوستان

سوال 71 | ۱۷ فروردین ۹۹

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تناوب و تانژانت
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


شکل روبه رو قسمتی از نمودار تابع است.مقدار مثبت  کدام است؟

پاسخ

  

2

با کمی دقت معلوم می شود که نمودار تابع در بازه در سه دوره تناوب رسم شده است. پس طول بازه سه برابر دوره تناوب اصلی تابع است. بنابراین:

 
 
 
 
 
 
از طرفی نقطه روی نمودار تابع قرار دارد. پس و از آن جا. در نتیجه یا که فقط مقدارمقدار مثبت است و در گزینه ها آمده است.

برنده مسابقهعلیرضا بداغی

علیرضا بداغی

نفر 1 با 0:0:10
9 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:32
84 بار نفر اول
159 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 3 با 0:0:38
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 4 با 0:0:39
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 5 با 0:0:40
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهحسن موذن زاده

حسن موذن زاده

نفر 6 با 0:0:42
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 7 با 0:0:42
9 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه